blank

Yangın Söndürme ve Tahliye Tatbikatı

Anasayfa » Eğitim » Yangın Söndürme ve Tahliye Tatbikatı

Tahliye ve Söndürme Tatbikatlarının Amacı:

Kurum ve Kuruluşlarda tüm çalışanların, muhtemel yangın ve acil durumlarda meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi ve becerilerini artırmaktır.

Tatbikatlara Katılacak Personel:

Kurum ve kuruluşların tüm çalışanları ve Acil Müdahale Ekiplerinde bulunan tüm personel.

Tatbikatların Kapsamı:

TEORİK olarak; Yangın Senaryosunun Hazırlanması, Müdahale Ekiplerin planlanması, Emniyet tedbirlerinin planlanması yapılır. Teorik eğitimin ardından UYGULAMALI tatbikatlar yapılır.

Acil durum planına uygun olarak yılda en az bir kez yapılması gereken yangın tahliye ve söndürme tatbikatı kamera ile izlenerek, tatbikat sonrasında gözlem ve değerlendirme raporu ile beraber tüm kamera görüntülerinin olay akışına göre hazırlanır ve veri dosyası şeklinde eğitim verdiğimiz kurumun yetkililerine sunulur.

 

Yangın Tatbikatı Süresince Kamera ile Çekim Yapılacak Noktalar;

  • Tüm personelin teorik eğitim sırasında ki katılımları
  • Tatbikat başlangıcında olayı ilk gören kişinin reaksiyonu
  • Fabrika – Tesis – iş yeri çalışanlarının acil durum ekiplerinde olmayanların binayı tahliye yollarından terk edişi ve   toplanma alanlarına gidişleri
  • Yangından korunma malzeme istasyonunda ,yangından korunma kıyafeti kuşanacak acil durum personelinin, temiz hava cihazı ve teçhizat kuşanmasını, odaya gelişlerini ve teçhizat odasından ayrılışları
  • Acil durum ekiplerinin mevcut acil duruma müdahale edişleri
  • Acil durum koordinatörünün acil durumun tüm aşamalarındaki davranışı ve aksiyonları
  • Belirlenecek personelin portatif söndürücüleri kullanarak, söndürme pratiği kazanmaları

Yaptığımız yangın tatbikatlarından, örnek yangın tatbikatımızı alt kısımda linkini verdiğimiz sayfamızdan izleyebilirsiniz. Yangın Tatbikatı görüntülerimiz için lütfen tıklayınız.

Acil durum tatbikatlarının yapılması, çalışma ortamı, kullanılan maddelerin içerikleri, ekipmanlar ve çevre şartlarını da dikkate alarak meydana gelebilecek olan acil durum anında yapılması gerekenleri öğrenmek ve hızlıca uygulamaktır.

Acil durum tatbikatları yapılırken, muhtemel acil durumları belirlemek ve bunların olumsuz etkilerini önlemek için tedbirler almak atlanmaması gereken detaylardandır. Tedbir alınırsa meydana gelebilecek olumsuzlukları sıfıra indirgeyebiliriz.

Gerekli düzenlemeleri yaparak çalışanlara gerekli talimatları vererek, iş yerinde güvenli toplanma yerlerinin belirlenmesi ve güvenli olduğuna dair tatbikatların yapılması hayati önem taşımaktadır.

Acil durum tatbikatları yapılırken, gerekli tüm önlemler alınmalı, acil durum anını yaşıyormuş gibi düşünerek, gerekli tedbirler alınmalıdır.

Acil durum tatbikatı yapılırken, tüm tedbirler alınmalı, güvenliğinizin tam olduğundan emin olunmalıdır. Aksi bir durum söz konusu olabileceği düşünülmeli, bunu göz önünde bulundurarak acil durum tatbikatı yapılmalıdır.

Kurum ve Kuruluşlarda tüm çalışanların, muhtemel yangın ve acil durumlarda meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi ve becerilerini artırmaktır.
Kurum ve kuruluşların tüm çalışanları ve Acil Müdahale Ekiplerinde bulunan tüm personeller katılabilir.
Teorik olarak; yangın senaryosunun hazırlanması, müdahale ekiplerin planlanması, emniyet tedbirlerinin planlanması yapılır. Teorik eğitimin ardından uygulamalı tatbikatlar yapılır.
Acil durum planına uygun olarak yılda en az bir kez yapılması gereken yangın tahliye ve söndürme tatbikatı kamera ile izlenerek, tatbikat sonrasında gözlem ve değerlendirme raporu ile beraber tüm kamera görüntülerinin olay akışına göre hazırlanır ve veri dosyası şeklinde eğitim verdiğimiz kurumun yetkililerine sunulur.
Yangın Söndürme ve Tahliye Tatbikatı ücretleri sektörel,eğitime katılacak kursiyer sayısı yapılacak tatbikat malzemesi gibi farklı kalemleri barındırdığından firma isteği ve talebi doğrultusunda teklif hazırlanmaktadır.

Eğitime katılmak isteyen bireylerin, eğitim tarihlerinden önce 0850 644 644 9 & 0549 489 8488 numaralı telefonlardan Özge Hanıma veya sarizeybek@sarizeybek.com.tr e-posta adresine isim, soy isim ve telefon numaralarını belirtir mail göndermeleri gerektiğini önemle belirtmek isteriz.
- Tüm personelin teorik eğitim sırasında ki katılımları
- Tatbikat başlangıcında olayı ilk gören kişinin reaksiyonu
- Fabrika – Tesis – İş Yeri çalışanlarının acil durum ekiplerinde olmayanların binayı tahliye yollarından terk edişi ve toplanma alanlarına gidişleri
- Yangından korunma malzeme istasyonunda ,yangından korunma kıyafeti kuşanacak acil durum personelinin, temiz hava cihazı ve teçhizat kuşanmasını, odaya gelişlerini ve teçhizat odasından ayrılışları
- Acil durum ekiplerinin mevcut acil duruma müdahale edişleri
- Acil durum koordinatörünün acil durumun tüm aşamalarındaki davranışı ve aksiyonları
- Belirlenecek personelin portatif söndürücüleri kullanarak, söndürme pratiği kazanmaları
Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde Yılda En Az Bir Defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır.
Personel Tahliye Tatbikatında; personel ve öğrencilere kurum ve okullarımızda can ve mal kaybının en aza indirilmesi için alınan alınacak tedbirler ile deprem ve yangın eğitimi konularında eğitim verilerek kunim, okul ve dersliklerin planlı bir şekilde boşaltılması ve önceden belirlenen açık alanlarda hiçbir izdihama yol açmadan toplanmaları sağlanacaktır.
- Tatbikatın Amacı Belirlenmelidir.
- Tatbikat Senaryosu Hazırlanmalıdır.
- Tatbikat Şekli Belirlenmelidir.
- Tatbikat Planı Oluşturulmalıdır.
- Tatbikat Kontrol Formları Hazırlanmalı ve Gözlemciler Belirlenmelidir.
- Tatbikatın Uygulanması...
- Tatbikat Raporu Hazırlanmalıdır.
- Acil Durum Planları Tatbikat Raporu Sonuçlarına Göre Revize Edilmelidir.

DİĞER EĞİTİMLERİMİZ

E-Bülten