blank

TMGD ; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı demektir. İngilizcesi DGSA olup “Dangerous Good Safety Adviser” cümlesinin kısaltmasıdır.

Sarızeybek Tmgdk olarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı faaliyetlerimiz doğrultusunda, birlikte çalıştığımız firmalara, içeriği uzmanlarımız tarafından hazırlanmış olan raporlama hizmetini vermekteyiz. Ortak paylaşım sistemimiz sayesinde tüm süreci takip edebileceğiniz ve sizlerle birlikte yürüttüğümüz bir çalışma modeli kullanmaktayız.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD), ifa edeceği görev ve nitelikleri ADR Başlık 1.8.3’te belirlenen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişidir.

Türkiye’de halen geçerli olan kanun ve yönetmeliklere göre en az 4 yıllık bir üniversite mezunu olmak TMGD adayı olmak için yeterlidir. Bölüm kısıtlaması olmaksızın herhangi bir üniversiteden mezun durumda olup Lisans diplomasına sahip olan kişiler TMGD olabilirler.

Danışmanın asıl görevi, işletme başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyerek kullanımını sağlamak ve en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır. İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışmanın başlıca görevleri ilave olarak hem ADR’de hem de Yönetmelikte tanımlanmıştır.

Sarızeybek TMGDK olarak çalıştığımız firmalarımıza verdiğimiz hizmetler ve eğitimler ile ilgili detaylı bilgi almak, sunduğumuz fırsatlardan faydalanabilmek için;

https://www.sarizeybektmgd.com/   bağlantısına tıklayarak sitemizi ziyaret ediniz…

TMGD Nedir? 

TMGD yani Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ;  tehlikeli maddelerin karayolu ile uluslararası taşımacılığına ilişkin Avrupa anlaşması (ADR) ve tehlikeli madde demiryolu ile uluslararası taşımacılığına ilişkin düzenlemeler (RID) kapsamında bölüm 1.8.3’de belirtilen şekilde güvenlik danışmanı tanımlanmaktadır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı her işletmenin uluslararası sözleşmeler kapsamındaki tehlikeli maddelerin karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu ile taşınması, ambalajlanması, doldurulması, yüklenmesi, boşaltılması gibi işlemlerde insanların, çevrenin ve taşınan malların korunması kapsamında risklerin azaltılması konusunda işletmelere yardım etme işlemidir.

TMGDK Nedir? 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti vermek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşu ifade etmektedir. Bakanlıkça belirlenen gerekli şartları sağlayan kuruluşlar üçüncü şahıslara tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere, TMGDK olarak yetkilendirilir.

TMGDK lar bulundukları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında faaliyet gösterebilirler. TMGDK’lar kuruldukları UAB Bölge Müdürlüğü yetki alanı dışında hizmet verilebilmeleri için, ilgili UAB Bölge Müdürlüğü yetki alanı içerisinde şube açmak zorundadır.

TMGD Hizmetleri Nelerdir? 

Uluslararası sözleşmeler paralelinde tehlikeli maddelerin karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolunda taşınması ile ilgili danışmanlık faaliyetleri verilmesidir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı faaliyetlerimiz doğrultusunda, birlikte çalıştığımız firmalara, Sarızeybek TMGDK olarak;

  • Dokümantasyon (Kalite Yönetim Sistemleri Entegrasyonu)
  • Personellerin Temel ve Spesifik Eğitimleri (ADR / RID / IMDG)
  • Çok Modlu Taşımacılık Hizmetleri

Yukarıdaki 3 temel başlık doğrultusunda hizmet sunmaktayız.

TMGD Eğitimleri Nelerdir? 

Yeni oluşagelen sektörde saha faaliyetleri ile teorik bilgileri harmanlayarak TMGD lerin gelişimi adına alanında uzman kişilerce SARIZEYBEK TMGDK olarak gerek sınavlar öncesi gerekse sahada çalışma hizmetleri alabilirsiniz.

Eğitim hizmetleri kapsamında ADR Mevzuatı bölüm 1.3 ve bölüm 8.2.3 uyarınca personele belirli periyotlarla aşağıdaki zorunlu eğitimler verilecektir;

  • Genel Bilinçlendirme Eğitimi
  • Göreve Özgü Eğitim
  • Emniyet Eğitimi

KKDİK Danışmanlığı Nedir? 

KKDİK ; Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği, kimyasalların kontrolü, insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi amacıyla Avrupa Birliği ’nde yayımlanmış olan 1907 / 2006 sayılı REACH Mevzuatının ülkemiz mevzuatına uyumlaştırılmasıyla ortaya çıkmıştır.

Temel amaçları, insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Bu yönetmeliğe göre;

Yılda 1 ton ve daha fazla kendi halinde ya da karışım veya eşya içerisinde üretilen, ithal edilen ve kullanılan maddeler, KKDİK kapsamında ilgili hükümlere göre ön kayıt ve esas kayıt işlemi yapılmadığı takdirde ülkemiz içinde arz edilmesine, imal edilmesine ya da piyasaya arza izin verilmeyecektir.

E-Bülten