AD Kriz Yönetimi ve Olay Yeri Komuta Eğitimi

Anasayfa » Eğitim » AD Kriz Yönetimi ve Olay Yeri Komuta Eğitimi

Acil Durum Kriz Yönetimi ve Olay Yeri Komuta Eğitiminin Amacı:

Kurum ve kuruluşlarda meydana gelebilecek yangın, deprem, sel, heyelan, kimyasal madde sızıntısı gibi acil durumlar karşısında işletmenin modern yöntem ve bakış açılarıyla bu tür olaylarla mücadele edebilme kapasite, bilgi ve becerisini arttırmak, işletme personeline dünyanın diğer kuruluşlarında da uygulanan güncel kriz, afet ve acil durum yönetimleri hakkında bilgiler vermek ve bu sayede herhangi bir acil durum karşısında işletmenin başarıyla mücadele etmesini sağlayarak hem kuruluşun imajını sağlam tutmasını sağlamak hem de can ve mal kaybını en aza indirgemek amaçlanmaktadır.

Hedef Kitle:

İşletmenin yönetim kademesi, işletmenin acil durum yöneticisi ve koordinatörleri, acil durum ekiplerinde görevli personel, acil durum eylem planında görevli diğer personel.

Eğitim Süresi:

 • 3 SAAT (teorik eğitim, masa başı tatbikat)
 • 1 GÜN (teorik eğitim, masa başı tatbikat ve tatbikat uygulaması)

Eğitimin Kapsamı:

 • Afet ve Acil Durumlarla İlgili Yasal Mevzuatlar
 • Afet, Acil Durum ve Kriz Kavramlarının Tanımı
 • Tehlike ve Risk kavramları
 • Risk Analizi
 • Afet ve Acil Durum Planlama Ekibi
 • Afet ve Acil Durum Kurulu
 • Acil Durum Eylem Planı
 • Acil Durum ve İş Sürekliliği Kavramı
 • Acil Durum Yönetimi nedir?
 • Acil Durum Yönetiminin Evreleri
 • Acil Durum Yönetim Biçimleri (Olay Yeri Komuta Sistemi)
 • Acil Durum Müdahale Ekipleri

 

Eğitim Sonrası Kazanımlar:

 • Ülkemizde afet ve acil durumlarla ilgili yasal mevzuatları bilir.
 • Afet, acil durum ve kriz tanımları arasındaki farkları bilir.
 • Tehlike ve risk kavramları arasındaki farkı bilir.
 • İşletmedeki risk faktörlerinin farkına vararak risk analizi yapmanın önemini kavrar.
 • Afet ve acil durumlarla modern ve güncel yöntemlerle nasıl mücadele edilebileceğini bilir.
 • Acil durumlardan önce yapılması gereken planlama çalışmalarının önemini kavrar.
 • İşletmenin Acil Durum Eylem Planını tanır ve varsa eksikliklerin giderilmesi yönünde değişiklikler yapılması gerektiğini bilir.
 • Klasik acil durum yöntemlerinin yetersizliğinin farkına varır.
 • Olay yeri komutasının nasıl olması gerektiğini, acil durumlarla mücadelenin disiplin ve karmaşa olmadan nasıl idare edilebileceğini bilir.
 • Afet ve acil durumlarda olayın sonrasının değil de, öncesinin daha önemli olduğunu kavrayarak, acil durumlarla mücadelenin öncesi ve sonrasıyla bir sarmal gibi bütün öğelerinin birbirini etkilediğini bilir.

DİĞER EĞİTİMLERİMİZ

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!