blank

AD Kriz Yönetimi ve Olay Yeri Komuta Eğitimi

Anasayfa » Eğitim » AD Kriz Yönetimi ve Olay Yeri Komuta Eğitimi

Acil Durum Kriz Yönetimi ve Olay Yeri Komuta Eğitiminin Amacı:

Kurum ve kuruluşlarda meydana gelebilecek yangın, deprem, sel, heyelan, kimyasal madde sızıntısı gibi acil durumlar karşısında işletmenin modern yöntem ve bakış açılarıyla bu tür olaylarla mücadele edebilme kapasite, bilgi ve becerisini arttırmak, işletme personeline dünyanın diğer kuruluşlarında da uygulanan güncel kriz, afet ve acil durum yönetimleri hakkında bilgiler vermek ve bu sayede herhangi bir acil durum karşısında işletmenin başarıyla mücadele etmesini sağlayarak hem kuruluşun imajını sağlam tutmasını sağlamak hem de can ve mal kaybını en aza indirgemek amaçlanmaktadır.

Hedef Kitle:

İşletmenin yönetim kademesi, işletmenin acil durum yöneticisi ve koordinatörleri, acil durum ekiplerinde görevli personel, acil durum eylem planında görevli diğer personel.

Eğitim Süresi:

 • 3 SAAT (teorik eğitim, masa başı tatbikat)
 • 1 GÜN (teorik eğitim, masa başı tatbikat ve tatbikat uygulaması)

Eğitimin Kapsamı:

 • Afet ve Acil Durumlarla İlgili Yasal Mevzuatlar
 • Afet, Acil Durum ve Kriz Kavramlarının Tanımı
 • Tehlike ve Risk kavramları
 • Risk Analizi
 • Afet ve Acil Durum Planlama Ekibi
 • Afet ve Acil Durum Kurulu
 • Acil Durum Eylem Planı
 • Acil Durum ve İş Sürekliliği Kavramı
 • Acil Durum Yönetimi nedir?
 • Acil Durum Yönetiminin Evreleri
 • Acil Durum Yönetim Biçimleri (Olay Yeri Komuta Sistemi)
 • Acil Durum Müdahale Ekipleri

 

Eğitim Sonrası Kazanımlar:

 • Ülkemizde afet ve acil durumlarla ilgili yasal mevzuatları bilir.
 • Afet, acil durum ve kriz tanımları arasındaki farkları bilir.
 • Tehlike ve risk kavramları arasındaki farkı bilir.
 • İşletmedeki risk faktörlerinin farkına vararak risk analizi yapmanın önemini kavrar.
 • Afet ve acil durumlarla modern ve güncel yöntemlerle nasıl mücadele edilebileceğini bilir.
 • Acil durumlardan önce yapılması gereken planlama çalışmalarının önemini kavrar.
 • İşletmenin Acil Durum Eylem Planını tanır ve varsa eksikliklerin giderilmesi yönünde değişiklikler yapılması gerektiğini bilir.
 • Klasik acil durum yöntemlerinin yetersizliğinin farkına varır.
 • Olay yeri komutasının nasıl olması gerektiğini, acil durumlarla mücadelenin disiplin ve karmaşa olmadan nasıl idare edilebileceğini bilir.
 • Afet ve acil durumlarda olayın sonrasının değil de, öncesinin daha önemli olduğunu kavrayarak, acil durumlarla mücadelenin öncesi ve sonrasıyla bir sarmal gibi bütün öğelerinin birbirini etkilediğini bilir.
Kurum ve kuruluşlarda meydana gelebilecek yangın, deprem, sel, heyelan, kimyasal madde sızıntısı gibi acil durumlar karşısında işletmenin modern yöntem ve bakış açılarıyla bu tür olaylarla mücadele edebilme kapasite, bilgi ve becerisini arttırmak, işletme personeline dünyanın diğer kuruluşlarında da uygulanan güncel kriz, afet ve acil durum yönetimleri hakkında bilgiler vermek ve bu sayede herhangi bir acil durum karşısında işletmenin başarıyla mücadele etmesini sağlayarak hem kuruluşun imajını sağlam tutmasını sağlamak hem de can ve mal kaybını en aza indirgemek amaçlanmaktadır.
İşletmenin yönetim kademesi, işletmenin acil durum yöneticisi ve koordinatörleri, acil durum ekiplerinde görevli personel, acil durum eylem planında görevli diğer personeller alabilirler.
AD Kriz Yönetimi ve Olay Yeri Komuta Eğitiminin Süresi 3 saat (teorik eğitim, masa başı tatbikat) 1 gün (teorik eğitim, masa başı tatbikat ve tatbikat uygulaması) dür.
Eğitimin Temel Başlıkları Olarak;

- Afet ve Acil Durumlarla İlgili Yasal Mevzuatlar
- Afet, Acil Durum ve Kriz Kavramlarının Tanımı
- Tehlike ve Risk kavramları ve Risk Analizi
- Afet ve Acil Durum Planlama Ekibi
- Afet ve Acil Durum Kurulu ve Acil Durum Eylem Planı
- Acil Durum ve İş Sürekliliği Kavramı
- Acil Durum Yönetiminin Evreleri Acil Durum Müdahale Ekipleri
- Acil Durum Yönetim Biçimleri (Olay Yeri Komuta Sistemi)
Eğitim Sonrası Elde Edilen Kazanımların Arasında;

- Ülkemizde afet ve acil durumlarla ilgili yasal mevzuatları bilir.
- Afet, acil durum ve kriz tanımları arasındaki farkları bilir.
- Tehlike ve risk kavramları arasındaki farkı bilir.
- İşletmedeki risk faktörlerinin farkına vararak risk analizi yapmanın önemini kavrar.
- Afet ve acil durumlarla modern ve güncel yöntemlerle nasıl mücadele edilebileceğini bilir.
- Acil durumlardan önce yapılması gereken planlama çalışmalarının önemini kavrar.
- İşletmenin Acil Durum Eylem Planını tanır ve varsa eksikliklerin giderilmesi yönünde değişiklikler yapılması gerektiğini bilir.
- Klasik acil durum yöntemlerinin yetersizliğinin farkına varır.
- Olay yeri komutasının nasıl olması gerektiğini, acil durumlarla mücadelenin disiplin ve karmaşa olmadan nasıl idare edilebileceğini bilir.
- Afet ve acil durumlarda olayın sonrasının değil de, öncesinin daha önemli olduğunu kavrayarak, acil durumlarla mücadelenin öncesi ve sonrasıyla bir sarmal gibi bütün öğelerinin birbirini etkilediğini bilir.
AD Kriz Yönetimi ve Olay Yeri Komuta Eğitiminin ücretleri sektörel,eğitime katılacak kursiyer sayısı yapılacak tatbikat malzemesi gibi farklı kalemleri barındırdığından firma isteği ve talebi doğrultusunda teklif hazırlanmaktadır.

Eğitime katılmak isteyen bireylerin, eğitim tarihlerinden önce 0850 644 644 9 & 0549 489 8488 numaralı telefonlardan Özge Hanıma veya sarizeybek@sarizeybek.com.tr e-posta adresine isim, soy isim ve telefon numaralarını belirtir mail göndermeleri gerektiğini önemle belirtmek isteriz.
Olay Komuta Sistemi (OKS), tüm tehlikeler ve her düzeyde ki acil müdahale için uzun yıllar edinilen bilgi ve deneyimler sonucu oluşturulmuştur.

Bu sistem yerel düzeyde, ilçe, il çapında ve ülke genelinde acil müdahale yönetiminin temelidir.
Çok aşamalıdır. Afet yönetimi, zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme olmak üzere 4 temel evreden oluşmaktadır.
Görece afet yönetiminin en önemli safhası olmakla birlikte, afet olayının vuku bulmasından hemen sonra başlayan ve arama – kurtarma çalışmaları, ilk yardım ve tıbbi müdahale, geçici barınma, iaşe gibi ihtiyaçların ivedilikle karşılandığı safhadır.

DİĞER EĞİTİMLERİMİZ

E-Bülten