blank

Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitimi

Anasayfa » Eğitim » Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitimi

Amaç : İş yerlerinde Acil Durumlar hakkında yönetmelik kapsamında; Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan Acil Durum Müdahale Ekiplerinde görevli Arama, Kurtarma, Tahliye ve Yangınla mücadele ekiplerinin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Acil durum eylem planında görevli arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele ekipleri ile acil durumda müdahalede bulunacak personelin; yangın ve acil durumların yapısını, ilerleyişini ve yaratan faktörleri; tesislerine ve sektörlerine göre özel yangın ve acil durum risklerini öğrenmelerini sağlamak, yangın veya herhangi bir acil durum anında uygulanacak arama, kurtarma, tahliye ve mücadele yöntemlerini öğretmek.

Eğitime Katılacaklar : Kurum ve Kuruluşların bünyesinde görev alan ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ ‘nde bulunan tüm personel

Verilecek Sertifika :Katılımcılara Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitimi katılım sertifikası verilir. Sertifikalarda personelin görev aldığı ekip belirtilmektir.

Süre : 1 Gün /  8 Saat (2 Saat Uygulama) & 2 Gün / 16 Saat (4 Saat Uygulama)

Acil Durum Ekipleri Eğitimi

Kapsam

 • Temel yangın eğitimi
 • Yangın Acil durum tanım ve kapsamı
 • Yangın Acil Durum Planının Hazırlanması
 • Yangınla mücadele organizasyonu
 • Söndürme Ekipleri oluşturulması ve görevleri
 • Kurtarma Ekipleri oluşturulması ve görevleri
 • İlkyardım Ekipleri oluşturulması ve görevleri
 • Koruma Ekipleri oluşturulması ve görevleri
 • Yangınla mücadele yöntemleri
 • Yangın anında tahliye ve Yöntemleri
 • Ekipler arası koordinasyon ve iletişim
 • Portatif Yangın söndürme cihazlarının kullanılması
 • Otomatik Yangın Algılama ve söndürme Sistemlerinin Kullanılması
 • Yangınla mücadele malzemeleri ve koruyucu donanımlar
 • Yangının ilerlemesi ve safhaları
 • Yangın riski oluşturan potansiyel tehditler
 • Yangın yerinde Tehlike kaynakları ve riskler
 • Yangın sonrası yapılacak işler

 

Eğitim Sonrası Kazanımlar

Acil Müdahale Ekipleri eğitimi almış her birey;

 • Söndürme Ekipleri müdahale yöntemlerini bilir ve uygular,
 • Kurtarma Ekipleri kurtarma yöntemlerini bilir ve uygular,
 • İlkyardım Ekipleri ilkyardımı bilir ve yapar,
 • Koruma Ekipleri koruma usullerini bilir ve uygular,
 • Koordineli çalışmayı bilir,
 • Yanma ve yangını bilir,
 • Yangına sebep olacak faktörleri bilir,
 • Isı ve Dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini bilir,
 • Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır,
 • Algılama sistemlerini bilir,
 • Sabit söndürme sistemlerini bilir,
 • Yanmanın oluşumunu bilir,
 • Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir,
 • Söndürme maddelerini bilir,
 • Yangın esnasında haberleşmeyi bilir,
 • Binayı terk etmeyi ve yardıma muhtaç kişilere nasıl yardım edeceğini bilir,
 • Binayı terk ederken neler yapılacağını bilir,
 • İşletme toplanma bölgesini bilir,
 • Toplanma bölgesinde nasıl davranılacağını bilir,
 • Binada mahsur kalmış ise dışarıdakileri nasıl haberdar edeceğini bilir,
 • Yangın suyu rezervlerini bilir,
 • Acil müdahale ekiplerinin nasıl oluşacağını ve görevlerini bilir,
 • Yangın türüne göre söndürme maddelerini kullanabilir,
 • Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir,
 • Nasıl yardım çağıracağını bilir,
 • Basit yangın güvenlik önlemlerini bilir,
 • Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve etrafı haberdar edeceğini bilir,
 • Kaçış yollarını bilir ve kullanır,
 • Kişisel koruyucu ekipmanları kullanır,
 • Solunum cihazını kullanır,
 • Portatif Yangın söndürme cihazlarını kullanır,
 • Yangın dolaplarını kullanır,
 • Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir,
 • Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir,
 • Yangın söndürmede kullanılan araç ve malzemelerin bakım ve basit onarımlarını yapar.

Acil durum eğitimi başlangıç aşamasındaki yangının nasıl kontrol edilmesi gerektiğini, ne gibi önlemler alınması gerektiğini içerir. Acil durum ekipleri eğitiminde, acil müdahale edilmesi gereken yangın afetinde acil durum ekiplerinin yapması gerekenler, alınacak önlemler ve hayati değer taşıyan bilgilere yer verilir.
Acil durum eğitimi verilirken kişinin hayati önem taşıdığı müdahale anında koruyucu ekipmanların nasıl kullanması gerektiği, hayati risk taşınan bu afette ne gibi önlemler alınması gerektiği detaylı olarak anlatılır.
Acil durum ekipleri eğitiminde şartlar ne olursa olsun, profesyonel olan ekip, tüm ekipmanları doğru kullanır, hayati riski göz önünde bulundurarak panik yapmadan yangını ve çevresindekileri kontrol altına alır.

Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitimi, acil durum yönetim planında görev alan personele planı anlatmak ve onları acil durumlar hakkında bilinçlendirmektir.

Eğitimin Amacı; iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik kapsamında kurum ve kuruluşlarda görev yapan Acil Durum Müdahale Ekiplerinde görevli arama, kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele ekiplerinin bilgi ve becerilerini geliştirmek, acil durum eylem planında görevli arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele ekipleri ile acil durumda müdahalede bulunacak personelin; yangın ve acil durumların yapısını, ilerleyişini ve yaratan faktörleri; tesislerine ve sektörlerine göre özel yangın ve acil durum risklerini öğrenmelerini sağlamak, yangın veya herhangi bir acil durum anında uygulanacak arama, kurtarma, tahliye ve mücadele yöntemlerini öğretmektir.
Kurum ve kuruluşların bünyesinde görev alan Acil Müdahale Ekiplerinde bulunan tüm personeller katılabilirler.
Eğitimin süresi katılımcılara 1 Gün / 8 Saat (2 Saat Uygulama) & 2 Gün / 16 Saat (4 Saat Uygulama) olacak şekilde 2 ayrı alternatif halinde sunulur.
Eğitimin Ana Başlıklarını;

- Temel Yangın Eğitimi
- Yangın Acil Durum Tanım ve Kapsamı
- Yangın Acil Durum Planının Hazırlanması
- Yangınla Mücadele Organizasyonu
- Söndürme Ekipleri Oluşturulması ve Görevleri
- Kurtarma Ekipleri Oluşturulması ve Görevleri
- İlkyardım Ekipleri Oluşturulması ve Görevleri
- Koruma Ekipleri Oluşturulması ve Görevleri
- Yangınla Mücadele Yöntemleri
- Yangın Anında Tahliye ve Yöntemleri
- Ekipler Arası Koordinasyon ve İletişim
- Portatif Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanılması
- Otomatik Yangın Algılama ve Söndürme Sistemlerinin Kullanılması
- Yangınla Mücadele Malzemeleri ve Koruyucu Donanımlar
- Yangının İlerlemesi ve Safhaları
- Yangın Riski Oluşturan Potansiyel Tehditler
- Yangın Yerinde Tehlike Kaynakları ve Riskler
- Yangın Sonrası Yapılacak İşler
Katılımcılara Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitimi katılım sertifikası verilir. Sertifikalarda personelin görev aldığı ekip belirtilmektir.
Acil Müdahale Ekipleri eğitimi almış her birey;

- Söndürme Ekipleri müdahale yöntemlerini bilir ve uygular,
- Kurtarma Ekipleri kurtarma yöntemlerini bilir ve uygular,
- İlkyardım Ekipleri ilkyardımı bilir ve yapar,
- Koruma Ekipleri koruma usullerini bilir ve uygular,
- Koordineli çalışmayı bilir, Yanma ve yangını bilir, Yangına sebep olacak faktörleri bilir,
- Isı ve Dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini bilir,
- Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır, Algılama sistemlerini bilir,
- Sabit söndürme sistemlerini bilir, Yanmanın oluşumunu bilir,
- Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir, Söndürme maddelerini bilir,
- Yangın esnasında haberleşmeyi bilir,
- Binayı terk etmeyi ve yardıma muhtaç kişilere nasıl yardım edeceğini bilir,
- Binayı terk ederken neler yapılacağını bilir, İşletme toplanma bölgesini bilir,
- Toplanma bölgesinde nasıl davranılacağını bilir,
- Binada mahsur kalmış ise dışarıdakileri nasıl haberdar edeceğini bilir,
- Yangın suyu rezervlerini bilir, Acil müdahale ekiplerinin nasıl oluşacağını ve görevlerini bilir, Yangın türüne göre söndürme maddelerini kullanabilir,
- Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir,
- Nasıl yardım çağıracağını bilir, Basit yangın güvenlik önlemlerini bilir,
- Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve etrafı haberdar edeceğini bilir,
- Kaçış yollarını bilir ve kullanır, Kişisel koruyucu ekipmanları kullanır,
- Solunum cihazını kullanır, Portatif Yangın söndürme cihazlarını kullanır,
- Yangın dolaplarını kullanır, Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir,
- Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir,
- Yangın söndürmede kullanılan araç ve malzemelerin bakım ve basit onarımlarını yapar.
Eğitim ücreti ve eğitim dönemlerine ilişkin net bilgi için kurumumuza ulaşabilirsiniz.3 kişi ve üzeri sayıda ki kişilerden oluşan gruplara indirim uygulanabilmektedir.

Grup indirimlerine yönelik ayrıntılı bilgi için; sarizeybek@sarizeybek.com.tr e-posta adresine “Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitici Eğitimi Grup İndirimi” konu başlığı ile size ulaşabileceğimiz telefon numaranızı belirtir e-posta gönderebilirsiniz.

Eğitim ücreti peşinatının, eğitim öncesi yatırılmış olması gerekmektedir. Maximum, Bonus ve World kredi kartlarına 9 ay taksit imkanı sunulmaktadır.

Kursiyerlerin Eğitim Günündeki öğle yemeği, çay ve diğer ikramlar ücretsiz ikram edilmektedir.
Eğitimimiz 20 – 25 kişilik gruplar halinde grup başına 1 – 2 gün sürecek şekilde verilmektedir.

DİĞER EĞİTİMLERİMİZ

E-Bülten