blank

Tahliye Organizasyonu Eğitimi

Anasayfa » Eğitim » Tahliye Organizasyonu Eğitimi

Tahliye Organizasyonu Eğitiminin Amacı:

 • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin Maddesince zorunlu hale getirilmiş, “Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak tahliye ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.” maddesi uyarınca yasal zorunluluğu yerine getirmek,
 • Aynı yönetmeliğin 11. Maddesince zorunlu hale getirilmiş, İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
 1. a) Arama, kurtarma ve tahliye,
 2. b) Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir. maddesi uyarınca yasal zorunluluğu yerine getirmek,

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11. Maddesinin c bendine göre, “…..önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.” maddesi uyarınca yasal zorunluluğu yerine getirmek,

 • Kurum ve kuruluşlarda meydana gelebilecek yangın, deprem, sel, heyelan, kimyasal madde sızıntısı gibi acil durumlar karşısında tahliyenin ne kadar önemli bir uygulama olduğunu kavramak,
 • İşletmede yoksa tahliye ekibinin kurulmasını sağlamak, işletmenin tahliye konusundaki çalışmalarını gözden geçirmek,
 • İnsanların acil durumlardaki hareket tarzları ile tahliye arasındaki ilişkiyi ortaya koymak,
 • Engelli kişilerin nasıl tahliye olacağını belirlemek,
 • Kalabalık binalardaki farklı tahliye yöntemlerini belirlemek, kaçış yolları ve güzergâhlarının tahliye için müsait olup olmadıklarını kontrol etmek,
 • Acil durum toplanma bölgesinde nasıl toplanılacağını belirlemek,
 • Tahliye olanların sayımının nasıl yapılacağını göstermek amaçlanmaktadır.

 

Hedef Kitle:

İşletmenin Tahliye Ekibi, alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar gibi kalabalık olan yerlerdeki tahliye görevlileri ve diğer çalışanları, kurum ve kuruluşlarda çalışan tüm personel, firmalardaki yöneticiler, acil durum ekiplerinde görevli personel, acil durum eylem planında görevli diğer personel.

 

Eğitimin Süresi:

 • 3 SAAT (teorik)
 • 6 SAAT (3 saat teorik, 3 saat tahliye uygulaması)

 

Eğitimin Kapsamı:

 • Yasal Mevzuatlar
 • Tahliyenin Tanımı ve Önemi
 • Tahliye Gerektiren Acil Durumlar
 • Tahliye Türleri
 • Yangın ve İnsan Davranışları
 • Kullanım Amacı Nedeniyle Kalabalık Olan Yapı Türleri (Okullar, Hastaneler, AVM’ler, çeşitli işletmeler vb.)
 • Duman ve Tahliye İlişkisi
 • Isı ve Tahliye İlişkisi
 • Kaçış Yolları ve Kaçış Güzergahları
 • Tahliye Ekibinin Gerekliliği
 • Tahliye Ekibinin Görevleri
 • Kat ve Bölüm Sorumluları ve Görevleri
 • Tahliye Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar
 • Engelli İnsanların Tahliyesi
 • Acil Durum Toplanma Bölgesinin Önemi
 • Acil Durum Toplanma Bölgesindeki İnsanların Sayım İşlemleri

 

Eğitim Sonrası Kazanımlar:

Eğitim sonunda kişi,

 • Tahliyenin yasal mevzuatlarca zorunlu ve önemli bir uygulama olduğunu kavrar.
 • Tahliyenin tanımını ve ne kadar önemli olduğunu bilir.
 • Her acil durumun tahliye gerektirmediğini anlar.
 • Binanın kullanım amacı ve yangın yüküne göre farklı tahliye yöntemleri olduğunu bilir.
 • İnsan psikolojisi ve davranışlarıyla yangın, duman, ısı, alev gibi unsurlar arasında bir ilişki olduğunu; her insanın bunlara farklı tepkiler verdiğini bilir ve tahliye olurken ortak bir hareket tarzı benimsemesi gerektiğini kavrar.
 • İnsan kalabalığının fazla olduğu yapılarda farklı tahliye yöntemlerinin uygulandığını ve kendi işletmesinde nasıl tahliye olacağını bilir.
 • Yangın ve deprem gibi acil durumlarda farklı bir tahliye yöntemi olduğunu bilir.
 • Tahliye olurken nelere dikkat etmesi gerektiğini bilir.
 • Acil çıkış kapıları, yangın merdivenleri gibi unsurların bina tahliyesi açısından önemini kavrar.
 • Tahliye ekibi kurmanın bina tahliyesinin süresini kısaltma açısından ne kadar önemli olduğunu kavrar.
 • Tahliye ekibinin görevlerini bilir.
Kalabalık binalardaki farklı tahliye yöntemlerini belirlemek, kaçış yolları ve güzergâhlarının tahliye için müsait olup olmadıklarını kontrol etmek, Acil durum toplanma bölgesinde nasıl toplanılacağını belirlemek, Tahliye olanların sayımının nasıl yapılacağını göstermek amaçlanmaktadır.
İşletmenin tahliye ekibi, alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar gibi kalabalık olan yerlerdeki tahliye görevlileri ve diğer çalışanları, kurum ve kuruluşlarda çalışan tüm personel, firmalardaki yöneticiler, acil durum ekiplerinde görevli personel, acil durum eylem planında görevli diğer personeller alabilirler.
Tahliye Organizasyonu Eğitiminin 6 Saat (3 saat teorik, 3 saat uygulaması) dir.
Eğitimin Temel Başlıkları Olarak;

- Yasal Mevzuatlar Tahliyenin Tanımı ve Önemi, Tahliye Gerektiren Acil Durumlar
- Tahliye Türleri Yangın ve İnsan Davranışları
- Kullanım Amacı Nedeniyle Kalabalık Olan Yapı Türleri (Okullar, Hastaneler, AVM’ler, çeşitli işletmeler vb.)
- Duman ve Tahliye İlişkisi, Isı ve Tahliye İlişkisi, Kaçış Yolları ve Kaçış Güzergahları
- Tahliye Ekibinin Gerekliliği, Tahliye Ekibinin Görevleri
- Kat ve Bölüm Sorumluları ve Görevleri, Tahliye Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar
- Engelli İnsanların Tahliyesi, Acil Durum Toplanma Bölgesinin Önemi
- Acil Durum Toplanma Bölgesindeki İnsanların Sayım İşlemleri
Eğitim Sonrası Elde Edilen Kazanımların Arasında;

- Tahliyenin yasal mevzuatlarca zorunlu ve önemli bir uygulama olduğunu kavrar.
- Tahliyenin tanımını ve ne kadar önemli olduğunu bilir.
- Her acil durumun tahliye gerektirmediğini anlar.
- Binanın kullanım amacı ve yangın yüküne göre farklı tahliye yöntemleri olduğunu bilir.
- İnsan psikolojisi ve davranışlarıyla yangın, duman, ısı, alev gibi unsurlar arasında bir ilişki olduğunu; her insanın bunlara farklı tepkiler verdiğini bilir ve tahliye olurken ortak bir hareket tarzı benimsemesi gerektiğini kavrar.
- İnsan kalabalığının fazla olduğu yapılarda farklı tahliye yöntemlerinin uygulandığını ve kendi işletmesinde nasıl tahliye olacağını bilir.
- Yangın ve deprem gibi acil durumlarda farklı bir tahliye yöntemi olduğunu bilir.
- Tahliye olurken nelere dikkat etmesi gerektiğini bilir.
- Acil çıkış kapıları, yangın merdivenleri gibi unsurların bina tahliyesi açısından önemini kavrar.
- Tahliye ekibi kurmanın bina tahliyesinin süresini kısaltma açısından ne kadar önemli olduğunu kavrar.
- Tahliye ekibinin görevlerini bilir.
Tahliye Organizasyonu Eğitiminin ücretleri sektörel,eğitime katılacak kursiyer sayısı yapılacak tatbikat malzemesi gibi farklı kalemleri barındırdığından firma isteği ve talebi doğrultusunda teklif hazırlanmaktadır.

Eğitime katılmak isteyen bireylerin, eğitim tarihlerinden önce 0850 644 644 9 & 0549 489 8488 numaralı telefonlardan Özge Hanıma veya sarizeybek@sarizeybek.com.tr e-posta adresine isim, soy isim ve telefon numaralarını belirtir mail göndermeleri gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

DİĞER EĞİTİMLERİMİZ

E-Bülten