blank

Acil Durum Ekip Liderleri Eğitimi

Anasayfa » Eğitim » Acil Durum Ekip Liderleri Eğitimi

Acil Durum Müdahale Ekibi Liderleri Eğitiminin Amacı;

İş yerlerinde uygulamaya geçirilecek acil durum eylem planlarının kontrolü, eksiklerinin giderilmesi ve teorideki acil durum eylem planlarının uygulanmasının sağlanmasıdır.

Acil Durum Müdahale Ekibi Liderleri Eğitiminin Hedefleri;

• Acil Durum Planının hazırlanması (Mevcut planların kontrolü)
• İlgili mevzuat hakkında bilgilendirme
• Çalışanların ACİL MÜDEHALE EKİPLERİNİN EĞİTİMİ Uygulamaların tatbik edilmesi
• Acil Durumlarda müdahale ve iletişim

Eğitim sonunda kazanılması hedeflenen davranış şekilleri;

• İşletmede mevcut tüm Acil durumlarda ekipleri yönetmek.
• Acil durum sonrasında acil durum raporunu oluşturmak.
• İşletmede meydana gelebilecek acil durum senaryolarının pratik uygulamasını yapmak.

 

Alınması gereken eğitimler;

1-Temel Yangın Eğitimi
2-Yangınla Mücadele (Söndürme) Ekibi Eğitimi
3-Arama, Kurtarma Ekibi Eğitimi
4-Tahliye Ekibi Eğitimi
5-İlkyardım Ekibi Eğitimi
6-Koruma Ekibi Eğitimi
7-Haberleşme Ekibi Eğitimi
8-Ekip Liderliği Eğitimi

 

Eğitim İçeriği;

• Tesiste oluşması muhtemel acil durumların tanımlanması, tehlikeler, zararlar ve koruma önlemleri
• Acil durum yönetim planının anlatılması
• Müdahale ekiplerinin yapıları
• Müdahale ekiplerinin görev ve sorumlulukları
• Acil duruma müdahale prosedürleri
• Bireysel görev ve sorumluluklar
• Bir acil durumda ekip elemanlarının bulunacağı yerler
• Müdahale ekiplerinin kullanılması gereken ekipmanlar, malzemeleri ve özellikleri
• Malzemelerin bulundukları yerler ve kullanımı
• Kişisel koruyucu donanımlar ve özellikleri
• Ekiplerin katılması gereken tatbikatlar ve özellikleri
• Ekip malzeme bakımı
• Ekip olma ve ekip ruhu geliştirilmesi eğitimi ve uygulamaları
• Senaryolar üzerinden Emniyet ekibi uygulamaları yaptırılması
• İşletmede karşılaşabilecek acil durumlara yönelik senaryolar üzerinden tüm ekip liderleri ve acil durum koordinatörünün hareket tarzlarının geliştirilmesi
• Tüm personelin katılımıyla yapılması gereken tatbikatlar ve özellikleri
• Acil ekiplerin listelerini güncel tutma, değişiklik durumunda eğitim verme
• Telsiz ile irtibat kurmayı öğrenmek
• Acil durumda ihbar ve iletişim
• Uyarı, alarm ve haberleşme prosedürleri
• Acil ve planlı durdurma talimatları
• Tahliye güzergahları, toplanma noktaları, sığınaklar ve özellikleri
• İşletme içi kroki ve adres çalışması yapmak
• Tesis tahliyesi, Acil durum sonrası gerekiyorsa tesisin kapatılması yöntemleri
RİSK ANALİZİ ESNASINDA GELİŞTİRİLEN SENARYOLAR EĞİTİMLERE TEMEL ALINMAKTADIR.

 

Hedef Kitle:

Acil Durum Koordinatörü
Yangınla Mücadele (Söndürme) Ekip Lideri
Arama Kurtarma Ekip Lideri
Koruma Ekip Lideri
İlkyardım Ekip Lideri

 

Eğitim Süresi:

Her bir grup için 8-16 Saat (1/2 Gün)

İş yerlerinde uygulamaya geçirilecek acil durum eylem planlarının kontrolü, eksiklerinin giderilmesi ve teorideki acil durum eylem planlarının uygulanmasının sağlanmasıdır.
Acil Durum Koordinatörü, Yangınla Mücadele (Söndürme) Ekip Lideri, Arama Kurtarma Ekip Lideri, Koruma Ekip Lideri, İlkyardım Ekip Lideri bu eğitim için hedef kitleyi oluşturmaktadır.
Acil Durum Ekip Liderleri Eğitiminin süresi her grup için 8-16 Saat (1/2 Gün) dir.
Eğitimin Temel Hedefleri Olarak;

- Acil durum planının hazırlanması (mevcut planların kontrolü),
- İlgili mevzuat hakkında bilgilendirme,
- Çalışanların acil müdahale ekipleri eğitimlerinin uygulamalarının tatbik edilmesi,
- Acil durumlarda müdahale ve iletişimdir.
Eğitim Sonrası Elde Edilen Kazanımların Arasında;

- İşletmede mevcut tüm acil durumlarda ekipleri yönetmek,
- Acil durum sonrasında acil durum raporunu oluşturmak,
- İşletmede meydana gelebilecek acil durum senaryolarının pratik uygulamasını yapmaktır.
Acil Durum Ekip Liderleri Eğitiminin ücretleri sektörel,eğitime katılacak kursiyer sayısı yapılacak tatbikat malzemesi gibi farklı kalemleri barındırdığından firma isteği ve talebi doğrultusunda teklif hazırlanmaktadır.

Eğitime katılmak isteyen bireylerin, eğitim tarihlerinden önce 0850 644 644 9 & 0549 489 8488 numaralı telefonlardan Özge Hanıma veya sarizeybek@sarizeybek.com.tr e-posta adresine isim, soy isim ve telefon numaralarını belirtir mail göndermeleri gerektiğini önemle belirtmek isteriz.
Eğitimin Konularını Sıralarsak;

1 - Temel Yangın Eğitimi
2 - Yangınla Mücadele (Söndürme) Ekibi Eğitimi
3 - Arama, Kurtarma Ekibi Eğitimi
4 - Tahliye Ekibi Eğitimi
5 - İlkyardım Ekibi Eğitimi
6 - Koruma Ekibi Eğitimi
7 - Haberleşme Ekibi Eğitimi
8 - Ekip Liderliği Eğitimi

DİĞER EĞİTİMLERİMİZ

E-Bülten