blank

Yangın Masa ve Saha Tatbikatları

Anasayfa » Blog » Yangın Masa ve Saha Tatbikatları

Amaç : Kurum ve Kuruluşlarda tüm çalışanların, muhtemel yangın ve afet durumlarında meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi ve becerilerini artırmaktır.

Eğitime Katılacaklar : Kurum ve kuruluşların tüm çalışanları ve Acil Müdahale Ekiplerinde bulunan tüm personel.

KAPSAM

TEORİK olarak; Yangın Senaryosunun Hazırlanması, Müdahale Ekiplerin planlanması, Emniyet tedbirlerinin planlanması yapılır. Teorik eğitimin ardından UYGULAMALI tatbikatlar yapılır.

Acil durum planına uygun olarak yılda en az bir kez yapılması gereken yangın tahliye ve söndürme tatbikatı kamera ile izlenerek, tatbikat sonrasında gözlem ve değerlendirme raporu ile beraber tüm kamera görüntülerinin olay akışına göre hazırlanır ve veri dosyası şeklinde eğitim verdiğimiz kurumun yetkililerine sunulur.

Yangın Tatbikatı Süresince Kamera ile Çekim Yapılacak Yerler;

  • Tüm personelin teorik eğitim sırasında ki katılımları
  • Tatbikat başlangıcında olayı ilk gören kişinin reaksiyonu
  • Fabrika – Tesis – işyeri çalışanlarının acil durum ekiplerinde olmayanların binayı tahliye yollarından terk edişi ve   toplanma alanlarına gidişleri
  • Yangından korunma malzeme istasyonunda ,yangından korunma kıyafeti kuşanacak acil durum personelinin, temiz hava cihazı ve teçhizat kuşanmasını, odaya gelişlerini ve teçhizat odasından ayrılışları
  • Acil durum ekiplerinin mevcut acil duruma müdahale edişleri
  • Acil durum koordinatörünün acil durumun tüm aşamalarındaki davranışı ve aksiyonları
  • Belirlenecek personelin portatif söndürücüleri kullanarak, söndürme pratiği kazanmaları
Kurum ve Kuruluşlarda tüm çalışanların, muhtemel yangın ve afet durumlarında meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi ve becerilerini artırmaktır.
Yasal mevzuatlar tarafından yapılması zorunlu hale getirilmiş olan tatbikatların önemini kavramak, gerçek bir acil duruma güçlü ve etkili bir hazırlık yapmak, her acil duruma karşı farklı bir tatbikat gerçekleştirileceğini bilmek, işletmeye özel farklı acil durum senaryoları gerçekleştirmek, iyi bir tatbikatın uzun soluklu bir hazırlık aşamasından sonra icra edilebileceğinin farkına varmak, tatbikattaki emniyet tedbirlerinin en üst düzeyde alınmasını sağlamak ve tatbikat sonrasındaki tatbikat raporu hazırlanması konusunda firma personellerini bilgilendirmek amaçlanmaktadır.
İşletmenin tatbikatları planlayan personelleri, tatbikat planlarında yer alan diğer personeller, acil durum müdahale ekipleri personeli, İSG uzmanlarıdır.
Tatbikat Planlama ve Yönetimi Eğitimi 1 gün (6 saat) (teorik, masa başı tatbikat senaryosu ve geçek senaryolu tatbikat) sürer.
Eğitimin Temel Başlıkları Olarak;

- Tatbikatlarla ilgili yasal mevzuatlar, Tatbikat nedir?
- Tatbikat Türleri, Acil Durum Tatbikatı, Tatbikat Planlamanın Adımları
- Tatbikatta İletişim (ekip üyeleri arasındaki iletişim, komşu işletmeler ve diğer kurum ve kuruluşlarla olan haberleşme ve iletişim)
- Tatbikat Komutası, Tatbikatın Değerlendirilmesi ve Raporlanması
Eğitim Sonrası Elde Edilen Kazanımların Arasında;

- Tatbikatlar hakkındaki yasal mevzuatları bilir. Tatbikatın önemini anlar.
- Tatbikatın amacını bilir. İşletmeye özel farklı acil durum senaryoları gerçekleştirir.
- Amaca uygun tatbikat planlar ve uygular. Acil Durum Tatbikatları planlar ve uygular.
- İşletme için nasıl bir tatbikat yapılması gerektiğini bilir.
- Tatbikatta ekip üyeleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla olan iletişimin nasıl yapılacağını bilir.
- Tatbikatın icrası için hangi malzemelerin gerekli olduğunu bilir.
- Tatbikat sonrası değerlendirme yapar ve Tatbikat Raporu hazırlar.
Tatbikat Planlama ve Yönetimi Eğitiminin ücretleri sektörel,eğitime katılacak kursiyer sayısı yapılacak tatbikat malzemesi gibi farklı kalemleri barındırdığından firma isteği ve talebi doğrultusunda teklif hazırlanmaktadır.

Eğitime katılmak isteyen bireylerin, eğitim tarihlerinden önce 0850 644 644 9 & 0549 489 8488 numaralı telefonlardan Özge Hanıma veya sarizeybek@sarizeybek.com.tr e-posta adresine isim, soy isim ve telefon numaralarını belirtir mail göndermeleri gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

E-Bülten