blank

Tatbikat Nedir

Anasayfa » Blog » Tatbikat Nedir

Tatbikat ; TDK’ye göre tatbikat kelimesi anlamı şu şekildedir:

  • Uygulama
  • Asker birliklerini savaşa hazırlamak amacıyla, arazi üzerinde yapılan geniş ölçüde savaş denemesi, manevra

anlamına gelmektedir.

Tatbikat ; bir başka ifade ile olumsuz ve beklenmeyen olaylarla karşılaşmadan önce olay sırasında yapılacak faaliyetlerin deneme ve pratik amaçlı uygulanmasıdır. Olumsuz ve beklenmeyen olay olarak her türlü acil durum olayı düşünülebilir.

Tatbikat Planı Nasıl Yapılır ?

Tatbikat yapmadan önce tatbikat öncesi, tatbikat anı ve sonrası detaylı olarak planlanmalıdır. Bu planlama sayesinde tatbikatlar istenmeyen olaylara neden olmadan tamamlanabilir.

Tatbikat Konusunun Belirlenmesi

Öncelikle tatbikat yapılabilecek acil durum olayları belirlenmelidir. Bulunduğunuz işyeri veya yaşam alanında bir çok olası acil durum olacaktır. Bunlar en başta yangın ve deprem olmak üzere su basması, hırsızlık, terör saldırısı, elektrik kesintisi, şiddetli hava koşulları, iş kazası, ani hastalık gibi olaylar olabilir. Bulunduğunuz ortama göre bu olayların sayısı ve çeşitleri artacaktır.

Tatbikat planı yapılırken yapılan en genel hatalardan biri tatbikatı sadece yangın ve tahliye ile sınırlı tutmaktır. Elbette yangın da çok ciddi bir acil durumdur ancak yaşanabilecek tek acil durum değildir. Olası her acil durum için farklı dönemlerde tatbikatlar yapılmalıdır.

Yangın Tatbikatı Nedir?

Yangın Tatbikatı ; mevcut personele yangın kültürünü, yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması ve olası yangın durumlarda yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmak ve bu konuda mevcut personeli teorik olarak bilgilendirmek üzere düzenlenen eğitimlerdir.

Yangın Tatbikatının amacı , kurum ve kuruluşlarda tüm çalışanların, muhtemel yangın ve afet durumlarında meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi ve becerilerini artırmaktır.

Yangın Tatbikatının Kapsamı

Yangın Tatbikatlarında TEORİK olarak;

  • Yangın Senaryosunun Hazırlanması,
  • Müdahale Ekiplerin planlanması,
  • Emniyet tedbirlerinin planlanması yapılır.

Teorik eğitimin ardından UYGULAMALI tatbikatlar yapılır.

Acil durum planına uygun olarak yılda en az bir kez yapılması gereken yangın tahliye ve söndürme tatbikatı kamera ile izlenerek, tatbikat sonrasında gözlem ve değerlendirme raporu ile beraber tüm kamera görüntülerinin olay akışına göre hazırlanır ve veri dosyası şeklinde eğitim verdiğimiz kurumun yetkililerine sunulur.

Tatbikat Yeri ve Zamanının Belirlenmesi

Tatbikat, normal işleyiş veya günlük yaşam haricinde bir aktivitedir. Dolayısıyla tatbikatın verebileceği zararları en aza indirmek için yoğun olmayan çalışma saatleri, uygun hava koşulları ve tarihler seçilmelidir. Örneğin yarım mesai yapılan bir gün tahliye tatbikatı için uygun olabilir.

Ayrıca işyeri veya yaşam alanının her yerinde tatbikat yapmak yerine öncelikle belirli alanlarda tatbikatlar yapılabilir. Bir kaç tatbikat yapıp herkesin tatbikatlar hakkında biraz bilinçlenmesi sağlandıktan sonra gerçeğe uygun tatbikatlar yapmak daha uygundur. Sonuçta acil bir olay, gerçekleşmek için yarım mesai gününü beklemeyecektir.

Tatbikat Senaryosunun Hazırlanması

Tatbikatların sorunsuz tamamlanması ve amaca uygun olması için mutlaka bir senaryo hazırlanmalıdır. Tatbikat, bir tiyatro oyunu gibidir, oyuncular rolünü doğru oynadığı sürece gerçek bir acil durum sorunsuz atlatılabilir. Rolünü iyi oynayamayanlar ise gerçek bir olayda da hatalı davranacaklardır. İşte tatbikat acil durumda hatalı davranacak kişilerin önceden tespit edilmesini sağlar. Tiyatro benzetmesinden yola çıkarak tatbikatın başlangıcı, nasıl devam edeceği ve ne zaman sonuçlanacağı yazılı olarak planlanmalıdır.

Tatbikat içinde oluşabilecek seçenekler ve bunlar doğrultusunda tatbikatın yöneleceği durumlar da düşünülmelidir. Ayrıca tatbikatta etkin görev alacak kişilerin görevleri yani rolleri onlara detaylı şekilde anlatılmalı ve yazılı olarak iletilmelidir.

Bu sayede gerçeğe yakın bir tatbikat geçekleştirmek mümkündür. Günümüzde bir çok tatbikatta yapıldığı gibi zil çalınca bahçede toplanmak kimseye fayda getirmeyecektir zira gerçek bir acil durum bundan çok daha farklı gerçekleşecektir.

Tatbikat Raporu Nasıl Hazırlanır ?

Tatbikatların yukarıda belirtilen yönetmelik maddesi gereğince ve tatbikatta eksikliklerin giderilmesi amacıyla raporlanması gereklidir. Bu raporlama tatbikata ait tüm bilgileri içermeli, tatbikat senaryosuna detaylı olarak yer verilmelidir. Tatbikatı izleyen kişilerin aldığı notlar, çektiği fotoğraflar tatbikat raporunda yer almalıdır. Tatbikat sırasında tespit edilen olumlu noktalar ve eksiklik olarak düşünülen konular belirtilmeli, alınacak önlemler konusunda fikirler yer almalıdır.

Yangın Tatbikatının Ücreti Ne Kadardır?

Yangın Söndürme ve Tahliye Tatbikatı ücretleri sektörel, eğitime katılacak kursiyer sayısı yapılacak tatbikat malzemesi gibi farklı kalemleri barındırdığından firma isteği ve talebi doğrultusunda teklif hazırlanmaktadır.

Yangın Tatbikatı Eğitimine katılmak isteyen bireylerin, eğitim tarihlerinden önce 0850 644 644 9 & 0549 489 8488 numaralı telefonlardan Özge Hanıma veya sarizeybek@sarizeybek.com.tr e-posta adresine isim, soy isim ve telefon numaralarını belirtir mail göndermeleri gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

Yangın Tatbikatları hakkında daha detaylı bilgi almak, Yangın Söndürme ve Tahliye Tatbikatı hizmeti almak için;

Hemen   https://www.yanginegitim.com/tatbikat-planlama-ve-yonetimi-egitimi/   Bağlantısına Tıklayın!!!

 

E-Bülten