blank

Acil Durum

Anasayfa » Blog » Acil Durum

Acil Durum ; hemen müdahale ya da reaksiyon gerektiren, beklenmeyen ve ciddi olay ya da durumlara denir.

Acil Durum Nedir?

Acil Durum ; işyerinde meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları kapsamaktadır.

Acil Durum Numaraları 2021

 • Polis İmdat 155
 • Acil Servis 112
 • İtfaiye 110
 • Jandarma İmdat 156
 • Alo Sahil Güvenlik 158
 • Orman Yangını 177
 • Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 184
 • Gaz Arıza 187
 • Tüketici Danışma Hattı 175
 • Elektrik Arıza 186
 • Su Arıza – Fatura Bilgileri 185
 • Alo AFAD 122

Acil Durum Ekibi

Acil Durum Ekipleri ; acil durum anında yapması gereken görevlerinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi olarak tanımlanmıştır.

Acil Durum ekip türleri arasında;

 • Yangın Mücadele (Söndürme) Ekibi
 • Arama – Kurtarma Ekibi
 • Tahliye Ekibi
 • İlk Yardım Ekibi
 • Koruma Ekibi
 • Haberleşme Ekibi
 • Ulaştırma Ekibi
 • Enerji Kaynakları ve Teknik Ekipler
 • Acil Durum Yönetimi Ekibi

bulunmaktadır.

Acil Durum Eğitimi

İlgili yönetmelikler ışığında eğitim merkezlerimizde her türlü acil durum, afet ve sivil savunmanın gerektirdiği diğer olağan dışı durumlara hazırlıklı olma maksadıyla Acil Durum Eğitimi faaliyetleri düzenlemektedir.

 • Yangın Mücadele (Söndürme) Ekibi
 • Arama, Kurtarma ve Tahliye Ekibi Eğitimi
 • Acil Durum Ekip Liderleri Eğitimi
 • Acil Durum Koordinatörü Eğitimi
 • Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitimi
 • Acil Durum Yönetim Ekibi ve Kriz Masası Yönetimi Eğitimi
 • İleri Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitimi
 • Temel Afet Bilinci Eğitimi

Yukarıda belirttiğimiz eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için;

HEMEN   https://www.issagligiveguvenligiegitim.com/afet-ve-acil-durum-egitimleri/   Sayfamızı Ziyaret EDİNİZ!!!

Acil Durum Planı

Acil Durum Planı ; işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planlardır.

Acil Durum Planına İlişkin İşverenin Yükümlülükleri

 1. Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirleyerek, olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır, gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yaparak, Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
 2. Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
 3. Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

Acil Durum Yönetmeliği

Acil Durum ; acil durum tanımı, acil durum numaraları, acil durum planı, acil durum kodları, acil durum ekipleri, acil durum yönetmeliği gibi acil durum üzerine mevzuatta bulunan tüm bilgilere  Yönetmelik  bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Acil Durum Tatbikatları Kaç Yılda Bir Yapılır?

Acil Durum tatbikatları kaç yılda bir yapılır sorusunun cevabı işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik Madde-13 de;

(1) Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.

(2) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır.

(3) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.

verilmiştir.

Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı ; işyerlerinde meydana gelebilecek herhangi bir acil durum anında, zamanında ve organize şekilde müdahalenin başlatılabilmesi ve olası acil durumlara hazırlıklı olunabilmesi için gerekli düzenlemeleri içerir.

E-Bülten