blank

Acil Durum Tatbikatları

Anasayfa » Blog » Acil Durum Tatbikatları

Acil Durum Tatbikatları ; işyerinde güvenli toplanma yeri belirlenmesi ve çalışanların acil durum anında yapması gerekenler konusunda uygulamalı olarak  bilgilendirilmesidir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 12 nci maddesine göre ise ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işverenler; çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapmak ve çalışanlara gerekli talimatları vermekle yükümlüdür.

Acil Durum Tatbikatlarının yapılması, çalışma ortamı, kullanılan maddelerin içerikleri, ekipmanlar ve çevre şartlarını da dikkate alarak meydana gelebilecek olan acil durum anında yapılması gerekenleri öğrenmek ve hızlıca uygulamaktır.

Acil Durum Tatbikatları yapılırken, muhtemel acil durumları belirlemek ve bunların olumsuz etkilerini önlemek için tedbirler almak atlanmaması gereken detaylardandır. Tedbir alınırsa meydana gelebilecek olumsuzlukları sıfıra indirgeyebiliriz. Gerekli düzenlemeleri yaparak çalışanlara gerekli talimatları vererek, iş yerinde güvenli toplanma yerlerinin belirlenmesi ve güvenli olduğuna dair tatbikatların yapılması hayati önem taşımaktadır.

Acil Durum Tatbikatları yapılırken, gerekli tüm önlemler alınmalı, acil durum anını yaşıyormuş gibi düşünerek, gerekli tedbirler alınmalıdır.

Acil Durum Tatbikatı yapılırken, tüm tedbirler alınmalı, güvenliğinizin tam olduğundan emin olunmalıdır. Aksi bir durum söz konusu olabileceği düşünülmeli, bunu göz önünde bulundurarak acil durum tatbikatı yapılmalıdır.

Acil Durum Tatbikatları Kaç Yılda Bir Yapılır?

Acil Durum Tatbikatları ilgili yönetmelik gereğince işyerlerinde Yılda En Az Bir (1) Defa Yapılır. İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmeliğin 13. maddesinde aşağıdaki şekilde açıklanmıştır;

(1) Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.

(2) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır.

(3) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.

Acil Durum Tatbikatlarının Amaç ve Hedefleri

Acil Durum Tatbikatlarının Amacı ; Personele Acil Durum, Afet, Deprem ve Yangınlar için gerekli önlemlerin alınması ve olası Afet durumlarında yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmaktır.

Böyle bir durumda bina içerisindeki mevcut ekipman ile yangına ve kurtarma çalışmalarına en uygun şekilde müdahale etmek, ilkyardım uygulamak ve tahliye konusunda uygulamalı eğitimdir.

Acil Durum Tatbikatları Hedef Kitlesi

 • Acil Durum Ekipleri
 • Üst ve Orta Yöneticiler
 • Tüm çalışanlar

Acil Durum Tatbikatları Yasal Dayanakları

 • 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

Acil Durum Tatbikatları Konuları

 • Arama Teknikleri
 • Kurtarma Teknikleri
 • İlkyardım Uygulamaları
 • Koordinasyon Eğitimi
 • Haberleşme Eğitimi
 • Deprem Eğitimi
 • Yangın Eğitimi
 • Olay Anını Değerlendirme
 • Bilgi Toplama Ekibin Oluşturulması
 • Ekip İçi Görevlerin Verilmesi
 • Kazazedeye Yaklaşma
 • Sesli Arama ve Dinleme
 • Taşıma Teknikleri
 • Sedyeye Alma ve Sevk

Acil Durum Tatbikatları dendiği an akla ilk gelen senaryolardan olan Yangın Tatbikatları ile ilgili daha detaylı bilgi almak için;

bağlantılarımızı ziyaret ediniz.

Acil Durum Tatbikatları Senaryosu

 • Teorik eğitimlerin tamamlanmasına müteakip, Haberli veya Habersiz Acil Durum Tatbikatı yapılacaktır;
 • Güvenli bölgede yangın çıkarılması,
 • En az 3 yaralı personel belirlenmesi,
 • En az 2 personelin ortadan kaybolması,
 • Firmaya İzinsiz kişilerin girmeye çalışması,
 • Firma Yöneticilerine Saldırı,
 • Şekillerinde senaryolar yazılarak Acil Durum Ekiplerinin ortaklaşa çalışması sağlanarak, izlenecek, fotoğraf ve video çekimleri yapılarak kayıt altına alınacaktır.
 • Tatbikat sonunda Yöneticiler ve ekip personeli ile Geri Bildirim Toplantısı yapılarak (D-Brifing) olumlu ve olumsuz yönler konuşulacaktır.
 • En son bölümde Test ve Vedalaşma

Acil Durum Tatbikatlarının Uygulanması

 • Acil Durumlarda Ekibin Koordine Olması,
 • Kriz Masası Kurulması,
 • Ekibin Yönlendirilmesi ve Sevki
 • Güvenli Alan Oluşturma,
 • Sedye ve El İle Yaralı Taşıma Teknikleri,
 • Olay Yerinde Yaralıya Müdahale,
 • Yangın Söndürme Cihazları ve Yangın Dolapları Kullanımı

Acil Durum Tatbikatları Sonrası Kurumsal Kazanımlar

İzmir Sarızeybek Yangın Eğitim Merkezinden alacağınız bu eğitim sonunda işletme ve/veya kuruma aşağıdaki faydalar kazandırılacaktır;

 1. İşletme ve/veya kurum içerisinde ve/veya çevresinde meydana gelebilecek Acil Durum veya Afetlerde Müdahale edilmesi gereken durumlarda doğru müdahalenin yapılması ve durumun daha kötüye gitmesinin engellenmesi,
 2. Meydana gelen Doğal Afet ve Deprem durumlarında can ve mal kaybını en aza indirilmesi,
 3. Meydana gelen Yangın durumlarında müdahale ederek can ve mal kaybını en aza indirilmesi,
 4. İşletme prestijinin (imajının) korunması
 5. Personelin özgüveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin artması sağlanacaktır.

 

E-Bülten