blank

Acil Durum Müdahale Ekipleri

Anasayfa » Blog » Acil Durum Müdahale Ekipleri

Acil Durum Müdahale Ekipleri ; acil durum anında yapması gereken görevlerinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi olarak tanımlanmıştır.

Acil Durum Ekibi türleri arasında;

 • Arama, Kurtarma ve Tahliye Ekibi
 • Yangınla Mücadele (Söndürme) Ekibi
 • İlk Yardım Ekibi
 • Haberleşme Ekibi
 • Teknik Ekipler

bulunmaktadır.

Acil Durum Ekiplerinin Görevleri

Acil Durum Ekipleri dendiğinde birçok farklı görevde konumlandırılmış ekip çeşitleri bulunmaktadır. Yazımızın alt kısmında acil durum ekip türleri ve bu ekip türlerinin yapması gereken görevler detaylı olarak belirtilmiştir.

Acil Durum Ekipleri Nelerdir?

Söndürme Ekibi

Söndürme Ekibi ERP-02 Söndürme Ekibi İletişim Listesinde belirtilmiştir. Söndürme Ekibinin görev ve sorumlulukları aşağıda verilmiştir;

 • Yangın dolabı ve tüplerinin önlerini sürekli açık vaziyette olduğundan emin olur,
 • Yangın dolabı ve tüplerinin kontrolünü sağlar,
 • Küçük yangınlara yangın yerindeki mevcut yangın söndürme malzeme, gereç ve söndürme cihazlarını en iyi şeklide ve zamanda kullanmak suretiyle ilk müdahaleyi yapar,
 • Yangın kapalı bir odada çıkmışsa kapı ve pencereleri kırarak içeri girer ve söndürme işlemine başlar,
 • Büyük yangınlarda o bölüm içerisinde itfaiye aracının geçebileceği şekilde güvenlik koridorlarının oluşumu sağlar ve takibini yapar,
 • Dışarıdan itfaiye çağrılması gerektiği durumlarda (büyük yangınlarda) yardım geldiği takdirde, yardım ekibi liderinin talimatına göre, o ekiplere destek verir.

Söndürme Ekibi Lideri yangın sonrasında ilgili Birim Amiri ve HSE Yöneticisine rapor verir.

İlk Yardım Ekibi

İlk Yardım Ekibi ERP-03 İlk Yardım Ekibi İletişim Listesinde belirtilmiştir. İlk yardım ekibi oluşturulurken ilgili mevzuat dikkate alınır. İlk Yardım Ekibinin görev ve sorumlulukları aşağıda verilmiştir;

 • Üniversite Sağlık birimi yöneticisi veya en yetkili doktor liderlik eder,
 • Yanık ve yaralılar için malzeme hazırlar,
 • Yaralıları taşımak için sedye ve ilaç hazırlar,
 • Yaralılara gerekli ilk müdahaleyi yapar,
 • Olay yerine gelen sağlık personeline yardımcı olur,
 • Gerek görülenleri Sağlık Birimi’ne veya hastanelere sevk eder,
 • Sevk edilen hasta / yaralıların durumlarını takip eder.

İlk Yardım Ekibi Lideri acil durum sonrasında ilgili Birim Amiri ve HSE Yöneticisine rapor verir.

Kurtarma Ekibi

Kurtarma Ekibi ERP-04 Kurtarma Ekibi İletişim Listesinde belirtilmiştir. Kurtarma Ekibinin görev ve sorumlulukları aşağıda verilmiştir;

 • Acil Durum yerine yeteri kadar malzeme torbası, çuval ve battaniye götürür,
 • Varsa önce canlıları kurtarır, Varsa, yaralı ve hastaları kurtarır ve ilkyardım ekibine ulaştırır,
 • Tahliye yapılması gereken bir acil durum sırasında, insanların düzenli tahliye yapmasını sağlar,
 • Tahliye yollarını açık tutar, değilse açar,
 • Canlıların tahliyesi ve kurtarılması tamamlandıktan sonra, kurtarılması gereken malzeme ve dokümanı kurtarır,
 • Yangında “Yangında İlk Kurtarılacak” etiketli sonra sırası ile “Kırmızı, Mavi, Yeşil” etiketi bulunan evrak ve eşyaları yangın yerinden henüz yanma tehlikesi olmayan bölgeye taşır,
 • Yangından malzeme kurtarılırken, yangın yerine en yakın olan yanıcı maddelerden başlanarak güvenlik koridoru oluşturulur,
 • Kurtarılan eşyayı koruma ekibine teslim eder. Acil durum sonrasında ilgili birim müdürüne ve HSE Yöneticisine rapor verir.

Koruma Ekibi

Koruma Ekibi ERP-05 Koruma Ekibi İletişim Listesinde belirtilmiştir. Koruma Ekibinin görev ve sorumlulukları aşağıda verilmiştir;

 • Güvenlik Şefi liderlik eder,
 • Tesisin iç ve dış emniyetini sağlar,
 • Tahliye olanların emniyetini sağlar,
 • Toplanma bölgesinin düzenini sağlar,
 • Kapılarda görevli olan güvenlik ekibi, olaydan hemen sonra tahliye kapılarından çıkışı kolaylaştırmak için kapı önü birikmelerini önler, dışarı çıkanların tekrar içeri girmemelerini sağlar.
 • Toplanma bölgesine giriş ve çıkışı Kriz Masası Yöneticisinin talimatlarına uygun olarak kontrol altına alır
 • Tahliye olanların sayımını yaparak eksikleri saptar,
 • Kurtarılan malzeme ve dokümanın emniyetini sağlar,
 • Acil durum sonrasında ilgili birim müdürüne ve HSE Yöneticisine rapor verir.

Teknik Destek Ekibi

Teknik Destek Ekibi ERP-06 Teknik Destek Ekibi İletişim Listesinde belirtilmiştir. Teknik Destek Ekibinin görev ve sorumlulukları aşağıda verilmiştir;

 • Üniversite Kampus binalarının ve sistemlerinin operasyonunu aksatacak elektrik veya teknik arızaların takibini yapar,
 • Acil durumda ilgili ve gerekli sistem ve ekipmanların kapatılması, devre dışı bırakılması ve/veya bir kısmının güvenli bir şekilde çalışır vaziyette tutulmasını sağlar,
 • Gerektiğinde harici müdahale ekiplerine verilmek üzere tüm plan ve senaryoları güncel olarak hazır eder ve verir,
 • Acil durumlarda Kriz Masasının talimatlarına uygun olarak, elektrik, su gibi acil durum kullanım kolaylıklarını kontrol eder,
 • Elektrik, su ve telefon vb. arızaları giderir, hasar gören ya da arızalanan makine ve cihazların onarımını yapar
 • Diğer ekiplerin kullandıkları makine ve ekipmanların çalışır durumda olmasını sağlar,
 • Acil Durumda, acil durumun niteliğine göre, Acil Durum Planında ifade edilmiş ve/veya Kriz Masasının talimat veya bilgisinde tehlike arz edecek sistemleri kapar,
 • Acil durum sonrasında İnşaat Emlak Yöneticisine ve HSE Yöneticisine rapor verir.

Acil Durum Kat Sorumluları

Acil Durum Kat Sorumluları ERP-07 Acil Durum Kat Sorumluları İletişim Listesinde belirtilmiştir. Acil Durum Kat Sorumluları görev ve sorumlulukları aşağıda verilmiştir;

 • Tahliye yapılması gereken bir acil durum sırasında, sorumlusu olduğu kattaki/mahaldeki insanların düzenli tahliye yapmasını sağlar,
 • Kattaki/mahaldeki herkesin tahliye edildiğinden emin olur,
 • Tahliye edilenleri belirlenmiş olan toplanma bölgesine yönlendirir,
 • Sorumlu olduğu katta/mahalde özel desteğe ihtiyaç duyan kişiler (engelli, hamile, vb) varsa onların güvenli bir şekilde tahliyesini sağlar,
 • Toplanma noktasında kendi sorumluluğundaki kattaki/mahaldeki herkesin bulunduğundan emin olmak üzere
 • Koruma ekibi ile birlikte sayım yapar, eksikleri tespit eder.

Acil Durum sonrasında HSE Yöneticisine rapor verir. Söndürme Ekibi Lideri yangın sonrasında ilgili Birim Amiri ve HSE Yöneticisine rapor verir.

Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi

Acil Durum Ekipleri yukarıda detaylarını verdiğimiz gibi birçok farklı sınıfa ayrılmaktadır. Görevleri ve sorumlulukları farklı olduğu gibi eğitimleri de farklılıklar içermektedir.

Acil Durum Ekiplerinin Eğitimleri ile ilgili web sitemizde ayrı ayrı içerikler oluşturup; eğitimlerin içeriği, amacı, hedefi, süresi detaylı olarak belirtilmiştir. Bu eğitimlerin bağlantılarını rahatça ulaşmanız için aşağıya bırakıyoruz;

Acil Durum Ekipleri Yönetmeliği

Acil Durum Ekipleri oluşturulması, müdahale ve tahliye eğitimleri, sorumluluk ve görevleri mevzuatlar ışığında belirlenmiştir. Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için mevzuata tıklayınız, ayrıca Madde 10 ve Madde 11 i aşağıda okuyabilirsiniz.

Acil Durum Müdahale ve Tahliye Yöntemleri (Madde 10)

(1) İşverence acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemleri belirlenir ve yazılı hale getirilir.

(2) Tahliye sonrası, işyeri dâhilinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenmesi için sayımda dâhil olmak üzere gerekli kontroller yapılır.

(3) İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtir ve çalışanlara önceden gerekli talimatları verir.

(4) İşyerlerinde yaşlı, engelli, gebe veya kreş var ise çocuklara tahliye esnasında refakat edilmesi için tedbirler alınır.

(5) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır.

(6) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında müşteri, ziyaretçi gibi işyerinde bulunması muhtemel diğer kişiler de göz önünde bulundurulur.

Görevlendirilecek Çalışanların Belirlenmesi (Madde 11)

(1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

 • a) Arama, kurtarma ve tahliye,
 • b) Yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.
 • (2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.
 • (3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.
 • (4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.
 • (5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

E-Bülten