Temel Yangın Eğitimi

Temel Yangın Eğitimi

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ ; Amaç :Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik Kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirgemek, Personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem...

Read More

Yangın Risk Analizi ve Yangın Danışmanlığı

Yangın Risk Analizi ve Yangın Danışmanlığı

YANGIN RİSK ANALİZİ : Amaç; Kurum ve Kuruluşlarda meydana gelebilecek yangın, risklerini belirleme ve bunların önlenebilmesi veya meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek tedbirleri ortaya çıkarmaktır. Muhtemel çıkabilecek yangın tehlikelerine karşı önceden hazırlıklı olmak veya olası yangın esnasında can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla, alınacak gerekli yangın önlemlerini ve bu önlemlere ait...

Read More

Temel Yangın Eğitimi

Temel Yangın Eğitimi

Yangın söndürme eğitici eğitimi gören katılımcılar, yangın eğitmenliği için uzman kişiler tarafından en iyi şekilde eğitim alırlar. Yangın müdahale planında yangının önlenmesi, yangının kişilere zarar vermeden söndürülmesi, yangın söndürmede kurtarma tekniklerinin öğrenilmesi de eğitimin başlıca amacıdır. Yangına müdahale ekiplerinin koordinasyonunun sağlanması çok önemlidir. Yangın eğitimde görev...

Read More

Acil Müdahale Ekipleri Eğitimi

Acil Müdahale Ekipleri Eğitimi

Amaç : Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik Kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan ACİL MÜDAHALE EKİPLERİNİN Bilgi ve becerilerini geliştirmek, Acil durum yönetim planında görevli söndürme, kurtarma, ilk yardım ve koruma ekipleri ile yangına müdahalede bulunacak personelin yangının yapısını, ilerleyişini ve yangın yaratan faktörleri; tesislerine ve sektörlerine göre özel yangın risklerini...

Read More