Arama Kurtarma Ekibi Eğitimi

Arama Kurtarma Ekibi Eğitimi

Arama kurtarma ekibi eğitimi olası büyük felaketlerde önemli görevleri üstlenecek olan ekiplerin bilgi ve becerilerinin arttırılması eğitimini kapsar. Bu eğitimde afet sonrasında profesyonel ekiplerin afet bölgesine ulaşana kadar ilk müdahalenin yapılması ve müdahalelerin yapılırken pratik çözüm üretebilmeleri için geliştirilmiştir. Arama kurtarma ekibi afet bölgesine ulaşana kadar, 1 ya da 2 gün geçebilmektedir....

Read More

Tahliye Ekibi Eğitimi

Tahliye Ekibi Eğitimi

Herhangi bir acil durum olduğunda, çalışanların tahliye işlemi sırasında neler yapması gerektiği, Acil durum çıkış yönlerinin bilinmesi gerektiği, Toplanma yerleri belirtilmişse bir düzen çerçevesi içerisinde toplanılması gerektiği, tahliye ekibi eğitiminin temel esaslarındandır. Tahliye ekibi eğitimi, çalışan personelin yangın afetinde neler yapması gerektiği eğitimi, Yönetmelik gereğince acil durum...

Read More

Temel Yangın Eğitimi

Temel Yangın Eğitimi

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ ; Amaç :Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik Kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirgemek, Personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem...

Read More

Yangın Risk Analizi ve Yangın Danışmanlığı

Yangın Risk Analizi ve Yangın Danışmanlığı

YANGIN RİSK ANALİZİ : Amaç; Kurum ve Kuruluşlarda meydana gelebilecek yangın, risklerini belirleme ve bunların önlenebilmesi veya meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek tedbirleri ortaya çıkarmaktır. Muhtemel çıkabilecek yangın tehlikelerine karşı önceden hazırlıklı olmak veya olası yangın esnasında can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla, alınacak gerekli yangın önlemlerini ve bu önlemlere ait...

Read More

Yangın Tatbikatları

Yangın Tatbikatları

YANGIN TATBİKATLARI: Amaç : Kurum ve Kuruluşlarda tüm çalışanların, muhtemel yangın ve afet durumlarında meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi ve becerilerini artırmaktır. Eğitime Katılacaklar : Kurum ve kuruluşların tüm çalışanları ve Acil Müdahale Ekiplerinde bulunan tüm personel. Kapsam TEORİK olarak; Yangın Senaryosunun Hazırlanması, Müdahale Ekiplerin planlanması, Emniyet tedbirlerinin...

Read More