ÇSGB ye uygun Yangın Eğitimi, Acil Durum Eğitimi ve Tatbikatları

Yangın Eğitimi Yasal Zorunluluğu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin B bendi, İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak bu konuda eğitimi, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini belirtir. Ayrıca 19.12.2007 tarihli 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekipleri oluşturarak, bunlara gerekli yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılacağını zorunlu kılmaktadır.

Devamı...

Yangın Eğitimleri ve Yangın Tatbikatları

Temel Yangın Eğitimi

Yangın söndürme eğitici eğitimi gören katılımcılar, yangın eğitmenliği için uzman kişiler...

Acil Müdahale Ekipleri Eğitimi

Amaç : Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik Kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan...

Yangın Masa ve Saha Tatbikatları

Amaç : Kurum ve Kuruluşlarda tüm çalışanların, muhtemel yangın ve afet durumlarında meydana gelebilecek...